Jak na přetížené klouby II.

|text: IVAN MACH

NENASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY

V první části jsme charakterizovali základní suplementy důležité pro dobrý stav kloubů. V kulturistice přibývá všestranných zkušeností i s esenciálními mastnými kyselinami, které v kombinaci s dalšími suplementy (zejména vitaminy a minerály) mohou mírnit zánětlivé stavy kloubů rychleji než tradičně předepisované léky. Zvláště výkonnostní kulturisté, kteří se periodicky připravují na soutěže, ocení možnost rychlého návratu do tréninkového procesu. Výhodou suplementace doplňky stravy s obsahem nenasycených mastných kyselin (NEMK) je analgetický (protibolestivý) efekt bez vedlejších nežádoucích účinků potencovaný poklesem hladiny prozánětlivých prostaglandinů 2. typu a naopak vzestupem prospěšných prostaglandinů 1. a 3. typu.

LÁTKY S ANTIOXIDAČNÍM ÚČINKEM

Další skupinou látek, která obvykle bývá součástí suplementační směsi na podporu léčby patologických důsledků přetížení kloubů v kulturistice, jsou některé antioxidanty, které působí jako deaktivátory volných radikálů. Zmírňují jejich destruktivní působení a chrání organismus před jejich oxidačními

účinky – před tzv. oxidačním stresem, kterému jsou zejména vrcholoví kulturisté denně vystavováni. Tělo se proti nim umí chránit přirozeně působením některých enzymů aktivovaných kovy (např. selenem a zinkem), jako superoxid-dismutázou, superoxidkatalázou či glutathion-peroxidázou. Přirozená aktivita těchto tělesných enzymů však obvykle není pro tak náročný sport, jakým je kulturistika, dostačující. Nadměrné množství volných radikálů lze dezaktivovat některými účinnými antioxidanty jako vitaminy A, C, E, B6 a minerálními látkami zinkem a selenem, navázanými v bioaktivní matrici (např. kvasinky). V suplementačních recepturách se využívá výsledků výzkumu, které prokázaly, že uvedené antioxidanty působí v organismu

jako celek a při neutralizaci volných radikálů se vzájemně posilují (např. selen a zinek). Antioxidanty chrání buňky a tkáně před účinkem volných radikálů jednak ze své podstaty, jednak chrání samotné nenasycené mastné kyseliny proti účinkům lipoperoxidázy. Při lipoperoxidaci molekula vdechovaného vzdušného kyslíku rozkládá tělesné mastné kyseliny za vzniku volných peroxidových radikálů, které napadají okolní tkáně a poškozují je. Právě proto je vždy vhodné doplňovat suplementaci nenasycenými mastnými kyselinami také užíváním antioxidantů, jako jsou např. selen, zinek, antioxidační vitaminy A, C, E a B6 a kulturisty oblíbený glutamin (zvyšuje zásoby tělesného glutathionu).

ZÁVĚR

I když suplementace těmito látkami je u vleklých obtíží na místě, větší význam má jejich preventivní užívání. Pokud jsou akutní obtíže velice drtivé a sportovec se svěří do péče ortopeda, musí obvykle počítat s nasazením protizánětlivých léků a léků proti bolesti, a tím vzít v úvahu jejich vedlejší účinky jako bolesti žaludku, poruchy trávení a poruchy tvorby ATP (adenosintrifosfátu), který je důležitý z energeticko-metabolického hlediska).