Fit Monster 2016 – finále kategórie elite muži

|video: ERIK RÉDLI

Záznam z finálového workoutu kategórie elite – muži na Fit Monster 2016 v Brne, 29. mája 2016.