DO FORMY S MUSCLE&FITNESS, 20. ROČNÍK SÚŤAŽE V ZMENE POSTAVY – ŠTATISTIKA

Súťaž v tieni pandémie

Jubilejný 20. ročník redakčnej súťaže v trojmesačnej transformácii postavy DO FORMY S MUSCLE&FITNESS® bol v mnohých parametroch jedinečný – prvýkrát bola súťaž vyhlásená bez existencie a podpory tlačeného vydania časopisu MUSCLE&FITNESS. Prvýkrát za 20 rokov sa súťažilo až v 10 vekových kategóriách, keď sme najstarších súťažiacich mužov a ženy rozdelili na dve kategórie – vekovú dekádu od 46 do 55 rokov a najstarších v kategórii nad 55 rokov, čím sme vytvorili podmienky pre spravodlivejšie porovnávanie. Čo však výrazne ovplyvnilo výsledky súťaže, boli nevyhnutné, nečakané a v novodobej histórii doteraz nikdy neaplikované opatrenia v súvislosti s celosvetovou pandémiou koronavírusu. Najviac nás však mrzí, že práve opatrenia proti šíreniu choroby so smrteľnými následkami nám prvýkrát nedovoľujú zorganizovať tradičné slávnostné vyhodnotenie súťaže.

BEZ ČASOPISU

Keďže vydavateľstvo po 29 rokoch ukončilo vydávanie tlačenej verzie časopisu MUSCLE&FITNESS deviatym číslom ročníka 2019, redakcia tak stála pred výzvou, ako zorganizovať súťaž bez ohraničenia času premeny titulnými stránkami pre úvodnú a záverečnú súťažnú fotografiu. Po viacerých návrhoch sme sa rozhodli pre fotografovanie s heslami, ktoré súťažiaci dostali k dispozícii až so spustením prihlasovania, resp. pred koncom tretieho mesiaca premeny.

VIAC KATEGÓRIÍ

K rozšíreniu vekových kategórií nás viedol stále pribúdajúci počet starších súťažiacich, ktorí sa iba veľmi ťažko mohli presadiť v konkurencii s o viac ako desaťročie mladšími. Znamená to, že cvičenie stále viac oslovuje aj generáciu ľudí okolo šesťdesiatky a my chceme motivovať aj ľudí tejto vekovej kategórie.

ŠTATISTIKA SÚŤAŽE

Počet úspešných absolventov 20. ročníka súťaže DO FORMY S MUSCLE&FITNESS®, ktorý je v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi nižší, najviac utrpel hlavne z dôvodu celosvetovej pandémie, ktorá od polovice marca – teda na obdobie tretiny súťaže – pripravila mnohých súťažiacich na Slovensku i v Česku o možnosť cvičenia vo verejných fitness centrách. Uchýliť sa tak mohli iba do svojich garážových či pivničných fitiek – to v tom lepšom prípade – alebo si mohli zvoliť cvičenie s minimálnou výbavou v bytových priestoroch či v prírode. To pravdepodobne veľa prihlásených odradilo súťaž dokončiť. Z prihlásených 727 súťažiacich (369 mužov a 358 žien) zadalo svoje záverečné údaje do databázy web-stránky doformy.eu iba 126 (70 mužov a 57 žien), čo je čosi cez 17 percent z prihlásených účastníkov.

Všetkým, ktorí súťaž dokončili, blahoželáme a držíme im palce, aby si nové návyky s pravidelnou fyzickou aktivitou a zdravým spôsobom stravovania udržali, aby ich sprevádzali životom aj v ďalších mesiacoch či dokonca rokoch a aby ich šírili vo svojom okolí. Dúfame, že tí ostatní to skúsia opäť v budúcom ročníku.

 

ŠTATISTIKA SÚŤAŽE DO FORMY S MUSCLE&FITNESS 2020®

KATEGÓRIA POČET PRIHLÁSENÝCH DOKONČILI % ÚSPEŠNOSTI
MUŽI
16–25 rokov 37 4 10,8
26–35 rokov 150 27 18,0
36–45 rokov 120 24 20
46–55 rokov 47 9 19,1
nad 55 rokov 15 6 40
celkom 369 70 19,0
ŽENY
16–25 rokov 46 5 10,9
26–35 rokov 145 19 13,1
36–45 rokov 120 25 20,8
46–55 rokov 41 6 14,6
nad 55 rokov 6 1 16,7
celkom 358 56 15,9
Spolu muži a ženy 727 126 17,3