Dallas McCarver: cesta na AC 2017 (XV.)

V 15. časti videoprípravy na Arnold Classic 2017 má Dallas McCarver opäť na programe ťažký tréning hrudníka, pliec a tricepsov. Začína benčpresom, pokračuje tlakmi s jednoručkami hlavou hore a rozpažovaním s kladkami v sede. Tréning hrudníka zakončí ako zvyčajne tlakmi na stroji.

Prvý cvik na plecia sú tlaky za hlavou v sede na stroji Smith. Po nich Dallas pokračuje štyrmi sériami upažovania s jednoručkami v stoji.

Tricepsy precvičí sťahovaním hornej kladky s lanovým držiakom, extenziou jednoručky za hlavou a variáciou francúzskeho tlaku (scull crusher) s EZ tyčou v ľahu. Z každého cviku na triceps vykonáva po tri série.