Česko–Slovensko funguje

Snímka na pamiatku, po spoločnom tréningu dievčat v Pengyme:zľava majiteľ Boris Mlsna, fitnesky Olívia Pohanková a Adéla Storzerová. Vpravo Ľudo Major, ktorý bol tentoraz i fotografom.Snímka na pamiatku, po spoločnom tréningu dievčat v Pengyme:zľava majiteľ Boris Mlsna, fitnesky Olívia Pohanková a Adéla Storzerová. Vpravo Ľudo Major, ktorý bol tentoraz i fotografom.

V česko-slovenských reláciách sa dá obecne povedať, že v celej oblasti športu žijú a prekvitajú nielen tie staré, časom overené vzájomné väzby, ale i nové kontakty a priateľstvá.

Aktuálne ukážky zo stoviek a tisícov príkladov spolupráce, sympatií a vzájomnej pomoci prinášame aj vo vydaní 8/2015 nášho mesačníka.

V mojej fotoreportáži z bratislavského fitcentra Pengym manželov Borisa a Gabiky Mlsnovcov spoločne trénujú úspešné a perspektívne mladé fitnesky Olívia Pohanková (z Bratislavy) a Adéla Storzerová (Kroměříž). Interview Borisa Bárdoša s nimi sa začína sa na str. 85 a dievčatám sme venovali i jednu stranu vloženého posteru.

Iným krásnym príkladom pokračovania a fungovania imaginárneho Česko-Slovenska v praxi je 15. ročník našej súťaže v zmene postavy pre kondične športujúcich ľudí – DO FORMY S M&F. Jej výsledky a menoslov všetkých úspešných účastníkov sa nachádza takisto v tomto čísle. (Reportáž zo stretnutia víťazov kategórií a slávnostného vyhlásenia výsledkov bude v č. 9.)

Pomer našich šampiónov „doformistov“ je 4:4 (ČR:SR) a ich bydliská (takrečeno od západočeského Ašu až po Čiernu nad Tisou na východe Slovenska) sme vyznačili na priloženej mapke.

Srdečne gratulujeme nielen im, ale i ďalším finalistom a každému, čo našu trojmesačnú súťaž na diaľku absolvoval a dokončil podľa pravidiel (je ich 205). Podobne i všetkým 706 odvážlivcom, ktorí prijali našu výzvu a dali sa na boj.

Na rok 2016 plánujeme ďalšie pokračovanie tejto súťaže. Všetky informácie o nej budú včas v časopise!

S prianím pohodového leta, aj v znamení relaxu a fitness, vás srdečne pozdravuje

 

07 kopie kopie kopie kopie kopie kopie