Arnold Speciál: Dodatky (3) – Jiné zájmy

|Kroniku M&F online připravuje JOSEF ŠVUB

Arnoldova příjezdu do Ameriky se o něj ucházel i Bob Hoffman s firmou York Barbell Company. Ben Weider se pokoušel snížit navrhovanou finanční částku, kdežto Hoffman nabízel víc. Ben nechtěl přidat a Arnold měl druhý den podepsat smlouvu s Yorkem. Joe Weider však zašel za Arnoldem a dal mu, co chtěl. Informaci, že Arnold řekl Weiderovi o nabídce od Hoffmana, potvrdil rovněž Franco Columbu. Tím, že otiskl Arnolda na obálce Muscular Development ze srpna 1967, Hoffman předběhl Weidera téměř o rok… Později se přidal i šéfredaktor Muscular Development John Grimek s tím, že Arnold prý projevil zájem o spolupráci s časopisem, byl však odmítnut.

Titulka časopisu MUSCULAR DEVELOPMENT v roce 1967. 

Titulka MUSCLE BUILDER v roce 1968. 

Arnold a Sylvia Hibbert na titulce STRENGTH&HEALTH v roce 1969.

MUSCLE BUILDER & POWER v roce 1969.

Follow @MF_CzechSlovak