PORTÁL SPOLOČNEJ ČESKEJ A SLOVENSKEJ EDÍCIE ČASOPISU TVAROVANIE TELA – KONDIČNÝ TRÉNING – ŠPORTOVÁ VÝŽIVA – SUPLEMENTÁCIA FACEBOOKTWITTERINSTAGRAMYOUTUBE PINTERESTGOOGLE RSS ikona

top banner bg

Odoslať e-mailomVytlačiť
 

Symposium sportovní medicíny 2017

|text: JAN SMEJKAL     |foto: ZDENĚK DRYÁK 

Ve dnech 27. až 29. března v Kongresovém centru Jezerka u přehrady Seč se konal 5. ročník Symposia sportovní medicíny a dalších věd, který se orientoval na vrcholový sport, českou sportovní a olympijskou reprezentaci. Symposium bylo určeno lékařům, fyzioterapeutům, masérům působícím ve vrcholovém sportu, trenérům a dalším spolupracujícím odborníkům realizačních týmů i z akademické sféry a servisních pracovišť působících ve vrcholovém sportu a všem zájemcům z řad odborné veřejnosti.

sportovní medicína


Mezi celou řadou odborníků, kteří zde prezentovali svoje přednášky, byli i členové SKFČR MUDr. František Zámola, mezinárodní rozhodčí IFBB, který zaujal přednáškou „Některé možnosti využití a praktické zkušenosti s vyšetřením DNA ve sportu“ a Ing. Lukáš Roubík, předseda trenérsko-metodické komise SKFČR, s tématem „Pokroky v implementaci jednotné elektronické zdravotní dokumentace sportovců – ALL – IMP.“ Ten ve svém příspěvku představil pokroky ve vývoji a implementaci jednotné elektronické zdravotní dokumentace pro vrcholové a výkonnostní sportovce, která je od loňského roku vytvářena ve spolupráci s lékařskou komisí ČOV.

MUDr. František Zámola MUDr. František Zámola


Bez aplikace vědeckých poznatků si moderní sport již ani nedovedeme představit a jsou zásadním přínosem ke zvyšování výkonnosti vrcholových sportovců. Těch vědních oborů, které se na tom podílejí, je celá řada, a v „žhavé“ současnosti se k ním přiřadila významným způsobem i genetika. Každý, byť mírně poučený laik ví, že pro sportovní výkon daného jedince mají genetické předpoklady rozhodující význam a právě přednáška MUDr. Zámoly nás poučila o praktickém využití genetických rozborů nejenom pro řízení tréninkového procesu a sestavování stravovacích programů vrcholových sportovců, ale o jejich vhodnosti i pro normální smrtelníky při prevenci nemocí. „Rozhodně není naší snahou prostřednictvím genetiky produkovat jakési sportovní supermany, tedy měnit dědičnou informaci, ale genetickým rozborem pomoci sportovcům optimalizovat tréninkové postupy a stravovací programy,“ rozptyluje naše obavy MUDr. Zámola.

sportovní medicína


Není to žádné sci-fi, protože takovéto konkrétní výstupy genetických analýz jsou již realitou, ale většímu rozšíření zatím brání nedostatečný průnik těchto poznatků právě mezi trenéry a jejich realizační týmy. „Právě tuto konferenci považuji za jednu z vítaných příležitostí, jak tuto situaci změnit, aby se sportovní genetika stala součástí běžných vyšetření a je třeba propojit tyto odborníky s trenéry a s výživovými poradci a najít společnou platformu k jejich komunikaci. Stále je zde velká propast právě mezi odborníky - genetiky a trenéry ve sportovní praxi – ti dosud z velké části této problematice nerozumějí,“ uzavírá MUDr. Zámola.

sportovní medicína 2017


Tréninkové procesy, stravovací programy včetně doplňků výživy na základě nejnovějších vědeckých poznatků – vše se zdá být již „vypilované“ k dokonalosti a není již téměř šance, co zlepšovat – ale právě genetika představuje v tomto směru dosud netušené a nevyužité možnosti s velkou perspektivou…

sportovní medicína 2017 Zleva: Jan Smejkal, Lukáš Roubík, František Zámola, Zdeněk Dryák.


Sympózium sportovní medicíny 2017 Sympózium sportovní medicíny 2017